Finančná
kalkulačka

Riešenia

Možnosti tvorby archívneho PDF (PDF/A resp. PDF/A-1a) 

Žijeme v období, v ktorom sa čoraz častejšie začíname stretávať s pojmom „archívne PDF“ – jedná sa špeciálny typ PDF súboru, ktorý je určený na archiváciu elektronických dokumentov a ktorý sa zvykne označovať aj ako PDF/A. Naša legislatíva si krok za krokom začína vynucovať používanie PDF/A, zatiaľ pre komunikáciu s úzkou skupinou inštitúcií,  pričom je reálny predpoklad, že potreba používania a s tým súvisiacej tvorby PDF/A súborov bude dynamicky narastať.
Samotný formát PDF/A má predpísané dve základné formy  - PDF/A-1b (basic) a PDF/A-1a (accessible), pričom v tomto texte sa ďalej budeme zaoberať formátom PDF/A-1a, z ktorého ide vo finále vyťažiť viac informácií, súčasne je však ťažšie vytvoriteľný. Nižšie si preberieme jeho tvorbou v dvoch modelových prípadoch – z klasického papierového dokumentu a z už jestvujúceho elektronického dokumentu (naskenované/odfotené papierové dokumenty  vo formáte jpeg, tiff, bmp ap. prípadne štandardné PDF súbory).
V klasickom kancelárskom prostredí, kde sa bežne vyskytujú počítače, multifunkčné zariadenia, prípadne skenery existuje viacero spôsobov, ako sa dopracovať k súboru vo formáte PDF/A – líšia sa od seba obstarávacou cenou, funkcionalitou a komfortnosťou používania.
 Máte pod kontrolou Vaše tlačové prostredie? Otestujte sa na nasledujúcich otázkach, ktoré sme pre Vás pripravili v spoločnosti IKARO. 

  1. Máte pod kontrolou prístup k tlači, kopírovaniu aj skenovaniu a chránite tak svoje citlivé dokumenty?
  2. Sú tlačové procesy vo Vašej spoločnosti efektívne?
  3. Používate tlačové pravidlá k optimalizácii nákladov a využitia tlačiarní?
  4. Využívate možnosť bezpečnej tlače z mobilných zariadení?
  5. Skenujete efektívne pomocou prednastavených workflow?
  6. Využívate možnosť priraďovať náklady tlače a kopírovania jednotlivým osobám či projektom?
  7. Máte dokonalý prehľad o vašom tlačovom prostredí prostredníctvom tzv. reportov?

Ak ste na všetky otázky odpovedali áno, tak v tomto článku sotva nájdete niečo nové - v opačnom prípade však určite stojí zato čítať ďalej.Strana 1 z 1, zobrazených 2 z 2

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>

SÚKROMIE

NAKUPOVANIE

O FIRME

O NÁS

SOCIÁLNE SIETE

  • FACEBOOK IKARO
  • TWITTER IKARO
  • YOUTUBE IKARO