Finančná
kalkulačka

Všetko najlepšie !


 

V tomto roku sa naša spoločnosť dožíva osemnástich rokov svojej existencie. Dosiahnutie tohto veku, ktorý je obvykle charakterizovaný nespútanou energiou a bláznivými nápadmi, sme sa rozhodli osláviť v spoločnosti našich zamestnancov,  zástupcov našich najvýznamnejších dodávateľov ako aj najdôležitejších odberateľov na tak reprezentatívnom mieste, ako je Historická budova Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Ústrednou myšlienkou tejto akcie bolo symbolickým spôsobom vyjadriť našu vďačnosť všetkým prítomným za celé to dlhé obdobie, v ktorom stáli pri nás od našich začiatkov, keď sme v roku 1992 začínali v trojici až do dneška, keď značku IKARO reprezentuje 23 zamestnancov pracujúcich tak na centrále v Prešove, ako aj na pobočke v Trebišove. Ako úvodný bod programu sme si vybrali bláznivú komédiu Raya Cooneyho s príznačným názvom Všetko najlepšie! Samozrejme, že búrlivým smiechom a záverečným potleskom naša zábava nekončila. Spolu s našimi hosťami sme až do skorých ranných hodín pokračovali vydarenou recepciou v zákutiach divadla.

Po osemnástich rokoch tvrdej práce, ktorá vôbec nepripomínala bláznivú komédiu (hoci na začiatku deväťdesiatych rokov pravdupovediac aj áno), máme byť právom na čo hrdí. Od vzniku našej spoločnosti v roku 1992 celých 18 rokov robíme prakticky to isté; zaoberáme sa predajom, prenájmom a servisom výpočtovej, reprografickej a kancelárskej techniky. Od samého počiatku našej existencie si dávame za cieľ, aby náš vzťah so zákazníkom neskončil samotnou dodávkou zariadenia, ale naopak, aby ňou začal a aby dobrý pocit zo vzájomnej korektnej spolupráce pretrval u oboch strán počas celého obdobia užívania nadobudnutého zariadenia. K naplneniu tohto cieľa prispievame technickou podporou, poradenstvom, vykonávaním správy zariadení, záručného a pozáručného servisu, dodávkami spotrebného materiálu a náhradných dielov.

Našu firemnú existenciu sme postavili na serióznom a férovom prístupe - vo vzťahu k našim zákazníkom sa dlhodobo snažíme o nájdenie pokiaľ možno čo najoptimálnejšieho riešenia ich potrieb a problémov; voči našim dodávateľom dlhodobo neevidujeme žiadne záväzky po termíne splatnosti; vo vzťahu k našim zamestnancom sa nestalo, aby sme meškali s výplatami, resp. súvisiacimi platbami.

Naša cesta od najjednoduchších počítačov k výkonným pracovným staniciam a serverom, od jednoduchých čiernobielych analógových kopírovacích strojov k zložitým najmodernejším multifunkčným plnofarebným zariadeniam je vydláždená štúdiom a zdokonaľovaním pracovných postupov, vyústením čoho bolo získanie certifikátu na systém manažérstva kvality ISO 9001:2000 v roku 2006. Kontinuálne investujeme do systému odborných školení, tréningov a vzdelávania našich zamestnancov na všetkých stupňoch našej vnútornej štruktúry.

Uzavretie strategického partnerstva so spoločnosťami Hewlett-Packard, Konica Minolta a Riso, ako aj partnerstvo so spoločnosťami Microsoft a Intel výrazne napomohlo k upevneniu našej pozície na trhu s informačnými technológiami a k profilácii sa na jednu z líderských spoločností vo svojej oblasti v prešovskom kraji.

Popri poskytovaní bežných reprografických služieb ako sú kopírovanie, tlač, laminovanie a pod. sme sa v posledných rokoch zamerali aj na rozšírenie tejto činnosti do veľkoformátovej oblasti v našom A0 Štúdiu, kde  aktuálne zabezpečujeme veľkoformátové plnofarebné kopírovanie, tlač a skenovanie v najvyššej kvalite pre širokú klientelu zákazníkov.

Uplynulých osemnásť rokov a zákazníci dokonale zhodnotili našu prácu. Počas tejto doby sa z nás stala  stabilná spoločnosť, presne sa orientujúca v trhovom prostredí výpočtovej, kopírovacej a kancelárskej techniky. Naša cieľavedomá cesta týmto obdobím preverila lojalitu našich zákazníkov, dodávateľov aj zamestnancov.

 

Váš IKARO tím

IKARO žurnál - ročník VI. - číslo 3 - zima 2010

30.09.2010 Ing. Róbert StaškoSÚKROMIE

NAKUPOVANIE

O FIRME

O NÁS

SOCIÁLNE SIETE

  • FACEBOOK IKARO
  • TWITTER IKARO
  • YOUTUBE IKARO