Finančná
kalkulačka

Operatívny prenájom


 

Nakupovať stroje a zariadenia do firmy a platiť za ne v hotovosti už dávno nie je v móde. Dávať od seba hotové peniaze je pri súčasných možnostiach financovania v mnohých prípadoch nerozumné. Operatívny prenájom zariadení je jednou z foriem financovania, ktorý nevyžaduje viazanie veľkého objemu firemného kapitálu a samotné využitie nového zariadenia alebo technológie zabezpečí dostatočný výnos na to, aby splátky boli zaplatené načas. Logika operatívneho prenájmu v prípade kopírovacích a tlačiarenských zariadení je postavená tak, že sa dohodnutý paušálny mesačný poplatok na dohodnuté obdobie (36 alebo 48 mesiacov) dostáva nájomca k dispozícii požadované zariadenie. Prevádzku prenajímaného zariadenia realizuje prenajímateľ prostredníctvom zmluvného servisu, čo v praxi znamená, že za pevne dohodnutú cenu výstupu (či už kópie, alebo výtlačku) zabezpečuje počas celej doby operatívneho prenájmu plnú funkčnosť zariadenia (dodávky spotrebného materiálu, údržby, opravy, ap.) pri garantovanej kvalite výstupu. Fakturácia paušálneho poplatku a nákladov na zmluvný servis (podľa odpočtu počítadla stroja) je realizovaná raz za kalendárny mesiac. Po ukončení doby prenájmu má nájomca na výber, či si prenajímané zariadenie odkúpi za vopred dohodnutú cenu do vlastníctva (obvykle 10% z obstarávacej ceny), alebo zaradenie vráti späť prenajímateľovi.

Tak, ako na prvý pohľad pripadá záujemcom o operatívny prenájom logické, že si zariadenie po uplynutí doby nájmu odkúpia do vlastníctva, existuje aj opačný pohľad na celú záležitosť. Rýchle tempo morálneho opotrebenia tohto typu techniky ako aj fakt, že s postupujúcim vekom zariadení pribúdajú náklady na ich prevádzku najmä pokiaľ ide o opravy a údržbu, dáva na zváženie, nakoľko má pre prenajímateľa zmysel odkupovať troj či štvorročné zariadenie, ak môže opotrebované zariadenie jednoducho vrátiť a pokračovať v dohodnutých podmienkach s generačne novým zariadením. Neskoršiu odpoveď na otázku „Kam so starým, nefunkčným strojom?“ už v tomto prípade hľadať netreba. Operatívny prenájom kancelárskej techniky v každom prípade znamená úsporu investícií a jednoduché plánovanie prevádzkových nákladov. Prináša okamžitú modernizáciu zariadení alebo zabezpečí dodávku potrebnej techniky podľa charakteru činnosti zákazníka. Vlastné finančné zdroje ostanú neodčerpané a môžu byť použité inde. Navyše sa o zariadenie nemusíte vôbec starať. Máte ho predsa na to, aby ste ho užívali...Nakoniec malá poznámka. Ak podmienky operatívneho prenájmu umožňujú napríklad dopravným spoločnostiam výhodne si obstarať niekoľko desiatok kamiónových súprav naraz, s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote môžeme povedať, že operatívny prenájom A3 čb stroja pri výške splátky od 17 € mesačne zvládne hocikto.

SÚKROMIE

NAKUPOVANIE

O FIRME

O NÁS

SOCIÁLNE SIETE

  • FACEBOOK IKARO
  • TWITTER IKARO
  • YOUTUBE IKARO